Mi is az elektronikai hulladék?

Az E–hulladék vagy elektronikai hulladék egy manapság egyre többet hallott kifejezés
• IT vagyis számítástechnikai berendezések (laptop, PC, monitor, stb.)
• Telekommunikációs készülékek (mobiltelefon)

Device

A fejlődő országokban komoly környezeti és egészségügyi problémákat okoz az elektronikai hulladék egyre növekvő mennyisége. Majdnem mindegyik E–hulladék tartalmaz ólmot, kadmiumot, brómot és berilliumot. Ezek a nehézfémek még a fejlett országokban történő E–hulladék reciklálás során is komolyan veszélyeztetik az ott dolgozók egészségét.

Az elektronikai és számítástechnikai eszközök gyors avulása miatt egyre növekszik azoknak a berendezéseknek és alkatrészeknek a mennyisége, melyek tulajdonosaik számára értéktelenné válnak. Ha ezek az eszközök a kukába kerülnek, akkor a kommunális hulladékkal megegyező utat járnak be és a bennük található veszélyes anyagok a csapadékvíz hatására kimosódnak vagy égetés során a levegőbe jutnak.

Miközben azonban egyre újabb, okosabb, divatosabb készülékre vágyunk, bele sem gondolunk, hogy a rohamosan gyarapodó elektronikai hulladék milyen terhelést jelent Földünk számára. Magyarországon évente közel 100.000 tonna új e+e terméket helyeznek forgalomba, amelyhez képest kb. 45-47.000 tonnát gyűjtenek elkülönítve. Mindeközben számos ritka, az elektronikai eszközökben használt fémből – úgynevezett ritka földfémekből - viszont már hiány mutatkozik.

Számítások szerint 1 millió mobiltelefon szétbontásával 18 kg aranyat, 200 kg ezüstöt, 7 kg palládiumot és 7500 kg rezet lehetne kinyerni. Jelenleg azonban úgy állunk, hogy E-hulladék formájában annyi réz tárolódik a szeméttelepeken, ami a bányászott mennyiség harmadának felel meg. Ezek helyes kezeléssel kinyerhetőek és kiváltják a primer alapanyagokat, ami lényeges, hiszen a ritka földfém-készletek végesek.

Az elektronikai hulladék újrahasznosításának folyamata:

Rengeteg hasznos másodnyersanyag található az e- hulladékban. Ilyenek a vasfémek, réz, kábel, nyáklemez… Ezekből a másodnyersanyagokból sokkal kisebb energiaráfordítás révén lehet ismét értékes termékeket nyerni, mintha ugyanezt ércek feldolgozásával tennénk.
A begyűjtött elektronikai eszközöket gépi és kézi bontással daraboka szedik, az újra feldolgozható anyagokat ( pl. réz, arany, ezüst, alumínium, vas, műanyag) hasznosítják. Azokat a veszélyes anyagnak minősülő alkotókat, amit nem lehet vagy nem éri meg újrahasznosítani, hulladéklerakóba, veszélyeshulladék- lerakóba vagy égetőbe szállítják ( a veszélyes fémeket – pl. higany, kadmium – pedig áramtalanítják).

Az e- hulladék előkezelése történhet kézi- és gépi módszerrel.
A kézi előkezelés költsége a munkaigényessége miatt nagy, azonban így teljes egészében eleget lehet tenni az előkezelésre vonatkozó nagyon szigorú előírásoknak. A kézi előkezelést általában megváltozott munkaképességű dolgozók végzik.
A gépi előkezeléseket az e célra alkalmas sredderekkel végzik. A gépi előkezelésnél csak abban az esetben teljesülnek a szigorú előírások, ha az e- hulladék szakszerű kézi előkezelésben is részesül, mielőtt a gépre kerül.

Device

Az elkülönítetten gyűjtött elektronikai berendezések nem szennyezik a környezetet.
A legtöbb eszköz fémanyaga és a nyomtatott áramköri lapok fémtartalma újrahasznosítható, ezzel hozzájárulunk a rohamosan kimerülő természeti erőforrásokkal való takarékoskodáshoz.