Környezetvédelem és a kimerülő nemesfém források a Földön

kornyezet-vedelem-01

Device A környezetvédelem az a társadalmi tevékenység, amely az emberi társadalom által saját ökológiai létfeltételeiben saját maga által okozott károsodások megelőzésére, a károk mérséklésére vagy elhárítására irányul. A gazdaság, a társadalom és a környezet viszonya, a közöttük lévő kölcsönhatás rendkívül összetett. A környezet védelme, a természet károsításának, rombolásának megakadályozása az emberiség jövőjének kulcskérdése. A globális környezetszennyezés, a megváltozott életvitel és az egyre növekvő fogyasztás elképesztő mennyiségű erőforrást emészt fel, amelyet a Földünk biztosít számunkra. Azt azonban hajlamosak vagyunk elfelejteni, hogy a Föld készlete véges és nem tűri sokáig, hogy beavatkozunk a természetes működésébe.
A Föld az élőhelyünk, a jövőnk. Az egészsége a mi egészségünkre is hatással van.

Nemes- és színesfémércek

A Kárpát-medence legrégebben – már a rómaiak óta – ismert és bányászott ércei a nemesfém- (arany-ezüst-) ércek. A nemesfémeket a színesfémércekkel (ólom, cink, réz, antimon, higany stb.) együtt többnyire az utóvulkáni tevékenység hozza létre. Az ércek térségünkben a neogén-pleisztocén belső-kárpáti mészalkáli vulkanizmushoz kapcsolódva, a kürtőben, illetve azok mélyebb részén megrekedt szubvulkáni testek, kis intrúziók illó gázaiból-gőzeiből váltak ki.

A nemesfémek a "nemes" jelzőjüket azért kapták, mert nemes tulajdonságokkal rendelkeznek. Ide soroljuk a rézcsoport két elemét az aranyat és az ezüstöt, amelyek az oxigénnel szemben is ellenállóak. Nemesfémnek tekintjük még a platinacsoport elemeit, a platinát és a platina-fémeket. Ezek a ruténium, a ródium, a palládium, az ozmium, az irídium és a platina.

Device
Egyes becslések szerint 45 ezer tonna gazdaságosan kiemelhető arany van még a föld mélyén, de merést feltételezések szerint összesen 100 ezer tonna a kinyerhető összmennyiség. Mivel az előbb említett 45 ezer tonnának már a 70 százaléka ki van termelve, az arany árának alakulása határozza meg, hogy mikor hozzák felszínre az maradékot, melyik még a föld mélyén rejtőzik.

A felszínen lévő arany több mint kétharmadát az ötvenes évektől fogva termelték ki. Egyes számítások szerint a mai technológiákkal még 17 évre elegendő aranyat lehet kibányászni.
Teljes biztonsággal állítható, hogy az arany kitermelés évről-évre csökkeni fog, még annak ellenére is, hogy Kína első helyre lépett elő a kitermelésben és felvásárlásban egyaránt. A tartalékok kimerülése miatt az elkövetkező 5 évben 15 százalékkal eshet vissza az aranytermelés. A kereslet generálta hiányt az aranytartalékokból és az újrahasznosításból fedezik. Tehát a világ arany és ezüst tartaléka megunt, elromlott elektronikai hulladékokban rejlik, ezért fontos különös figyelmet szentelni ezek újrahasznosítására!